(Sabirabad)
sırıqlı
← DABIRMA

(Şamaxı) tez, tez-tez, cəld, sürətlə. – Dabırma gessön, çatarsan

DABJO →

(Zaqatala) papiros. – Dabjo aldım