(Quba)
çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi
← DABLI

(Qax, Zaqatala) qıf

DABRIMA →

(Kürdəmir) bax dabırma. – Dabrıma gedib yoldaşua çat