DABRAĞ

(Quba)
çuval. – Əhmədin gəlini un dabrağ gətimişdi