DABRIMA

(Kürdəmir)
bax dabırma . – Dabrıma gedib yoldaşua çat