I
(Şəki)
ayaq. – Qoyunun dadaxlarını bir asmışdıx, başini bir
II
(Gəncə)
uşağın ilk addımı, ilk yerişi
← DABRIMƏY

(Cəlilabad) bax dabrımağ

DADAXLI →

(Şəki) ayaqlı. – Dadaxlı sandıx varıydı bizdə