(Gəncə, Qazax, Şəmkir)
əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir)
← DADAMCIL

(Çənbərək) öyrəşmiş, dadanmış, alışmış. – Bizim inəx’ arxaca dadamcıldı, çöldə durmur, qaçıf gəlir

DADARDOYMAZ →

(Şəki) az, yarımçıq. – Yidi, amma dadardoymaz, doymadı