(Şəki)
az, yarımçıq. – Yidi, amma dadardoymaz, doymadı
← DADAPİSDİX’

(Gəncə, Qazax, Şəmkir) əziyyət, çətinlik. – Bir dadapisdix’nən düzəltdim, yola saldım, getdi (Şəmkir)

DADAŞ →

(Ağdam, Göyçay, Qusar, Lənkəran, Ordubad, Şamaxı, Yardımlı, Zəngilan) 1. ata (Zəngilan). – Bizdə dədə də de:rix’, dadaş da de:rix’, 2. böyük qardaş (Ordubad) 3. dayı (Yardımlı)