(Qafan)
yağda qızardılmış soğan; yağ-soğan. – Xörəyə daddığ tök
← DADDAMAĞ

(Salyan) çağırmaq, haraylamaq. – Ədə, sə:rdən anon səni daddıyır, nöş cavab vermirsən?

DADGÜL →

(Daşkəsən) ağac adı