(Daşkəsən)
ağac adı
← DADDIĞ

(Qafan) yağda qızardılmış soğan; yağ-soğan. – Xörəyə daddığ tök

DADI →

(Cənubi Azərbaycan) kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı