(Cənubi Azərbaycan)
kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı
← DADGÜL

(Daşkəsən) ağac adı

DADIX →

(Şəki) bax dadax I. – Dört dadıxları olannara diyillər kürsü