DADI

(Cənubi Azərbaycan)
kürəkən. – Abbas Əhmədin dadısıdı