Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DİLAB sözün mənası.

(Bakı, Ordubad, Şamaxı)
taxça. – Mücri dilabdadi (Şamaxı)
← DİQQİ

(Naxçıvan, Ordubad) vərəm xəstəliyi. – Diqqi pis xəstəlıxdı (Ordubad)

DİLAF →

(Gəncə, Oğuz, Şuşa) bax dilab. – Tez ol, dilafdan bir az mürəbbə çıxart gəti, qonağın qavağına qoy (Gəncə); – Dilafa qab da yığıllar, yorğan-döşəx’ də (Şuşa); – Dilaf həblə bir lampa boyda olur (Oğuz)