Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DOLĞA sözün mənası.

(Gədəbəy)
təkərin topunda ox keçən dəyirmi dəmir. – Dolğa olmasa, top üzülər
← DOLDURMA

(Ağcabədi) naxışlı tikmə. – Doldurmada çoxlu irəng olur

DOLİ →

(Balakən) dəyirmanda üyütmək üçün taxıl tökülən təknə