Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUAĞALDI sözün mənası.

(Ağcabədi)
qız ərə gedəndən bir gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Duağaldıya qızın yengəsi, anası, bayısı, qohumları gedər
← DÖYÜNÇİÇƏYİ

(Qazax) sarı çiçəkli yabanı dərman otu. – Üstü örtülü yarıya döyünçiçəyi yaxşı olar

DUAX →

(Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Tərtər, Tovuz) bax doax. – Duaxda xamralı yayırıx (Tərtər); – Kündöyü duaxda yasdılıyıf saja yafdılar (Borçalı)