Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUAX sözün mənası.

(Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Tərtər, Tovuz)
bax doax . – Duaxda xamralı yayırıx (Tərtər); – Kündöyü duaxda yasdılıyıf saja yafdılar (Borçalı)
← DUAĞALDI

(Ağcabədi) qız ərə gedəndən bir gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Duağaldıya qızın yengəsi, anası, bayısı, qohumları gedər

DUAXQAPBA →

(Basarkeçər, Cəbrayıl, Zəngilan) qız ərə gedəndən bir neçə gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Uşaxlar qızın duaxqapbasına gedir (Zəngilan); – Gulara duaxqapbıya bizi də çağırmışdı (Cəbrayıl); – Toy qutarıf, duaxqapbasına gəlif çatıfsan (Basarkeçər)