DUAX

(Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Tərtər, Tovuz)
bax doax . – Duaxda xamralı yayırıx (Tərtər); – Kündöyü duaxda yasdılıyıf saja yafdılar (Borçalı)