Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUAXQAPBA sözün mənası.

(Basarkeçər, Cəbrayıl, Zəngilan)
qız ərə gedəndən bir neçə gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Uşaxlar qızın duaxqapbasına gedir (Zəngilan); – Gulara duaxqapbıya bizi də çağırmışdı (Cəbrayıl); – Toy qutarıf, duaxqapbasına gəlif çatıfsan (Basarkeçər)
← DUAX

(Bolnisi, Borçalı, Çənbərək, Qazax, Tərtər, Tovuz) bax doax. – Duaxda xamralı yayırıx (Tərtər); – Kündöyü duaxda yasdılıyıf saja yafdılar (Borçalı)

DUBALAĞ →

(Quba) kələk, hiylə. – Mən hər şeyi bilədəm, mənə dubalağ gəlməginən