DUAXQAPBA

(Basarkeçər, Cəbrayıl, Zəngilan)
qız ərə gedəndən bir neçə gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Uşaxlar qızın duaxqapbasına gedir (Zəngilan); – Gulara duaxqapbıya bizi də çağırmışdı (Cəbrayıl); – Toy qutarıf, duaxqapbasına gəlif çatıfsan (Basarkeçər)