DUBALAĞ

(Quba)
kələk, hiylə. – Mən hər şeyi bilədəm, mənə dubalağ gəlməginən