Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUBALAĞ sözün mənası.

(Quba)
kələk, hiylə. – Mən hər şeyi bilədəm, mənə dubalağ gəlməginən
← DUAXQAPBA

(Basarkeçər, Cəbrayıl, Zəngilan) qız ərə gedəndən bir neçə gün sonra düzəldilən gəlingörmə mərasimi. – Uşaxlar qızın duaxqapbasına gedir (Zəngilan); – Gulara duaxqapbıya bizi də çağırmışdı (Cəbrayıl); – Toy qutarıf, duaxqapbasına gəlif çatıfsan (Basarkeçər)

DUBUR →

(Quba) qısaboy (adam)