Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUÇ sözün mənası.

(Qax)
dəstə. – Bazara gediysin, mağa da bi duç ala alıp geti
← DUBUR

(Quba) qısaboy (adam)

DUDALAMAĞ →

(Bakı) yalan danışmaq. – Gənə nə dudalıyırsan?