DUÇ

(Qax)
dəstə. – Bazara gediysin, mağa da bi duç ala alıp geti