Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUDALAMAĞ sözün mənası.

(Bakı)
yalan danışmaq. – Gənə nə dudalıyırsan?
← DUÇ

(Qax) dəstə. – Bazara gediysin, mağa da bi duç ala alıp geti

DUDURĞAYI →

(Meğri) qudurğan, azğın. – Tağı xan kimin dudurğayı adam nə olup, nə olecek