DUDURĞAYI

(Meğri)
qudurğan, azğın. – Tağı xan kimin dudurğayı adam nə olup, nə olecek