DUĞA

(Quba)
dovğa. – Əhməd duğadan içib xəstə ulmişdi