Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUĞA sözün mənası.

(Quba)
dovğa. – Əhməd duğadan içib xəstə ulmişdi
← DUDURĞAYI

(Meğri) qudurğan, azğın. – Tağı xan kimin dudurğayı adam nə olup, nə olecek

DUQQAZ →

(Quba, Zaqatala) bax doqqaz III