Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUQQAZ sözün mənası.

(Quba, Zaqatala)
bax doqqaz III
← DUĞA

(Quba) dovğa. – Əhməd duğadan içib xəstə ulmişdi

DUQQU →

(Mingəçevir) suqabı