Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUQUY sözün mənası.

(Qax)
yalan. – Bircə qoraydın <görəydin> neçə duquy di:riydi
← DUQQU

(Mingəçevir) suqabı

DULA →

(Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz) bax dilab. – Dula qoymax pis olmaz örüx’ ördürəndə (Gədəbəy); – Apar istəkanı duloya qoy (Başkeçid); – Pıçağı dulaya qoydum (Borçalı); – Ay usda, divarda bir dula qoy (Tovuz); – Duluya xırda qablar qoyular, çıra qoyular (Hamamlı)