DUQUY

(Qax)
yalan. – Bircə qoraydın <görəydin> neçə duquy di:riydi