Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DULA sözün mənası.

(Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz)
bax dilab . – Dula qoymax pis olmaz örüx’ ördürəndə (Gədəbəy); – Apar istəkanı duloya qoy (Başkeçid); – Pıçağı dulaya qoydum (Borçalı); – Ay usda, divarda bir dula qoy (Tovuz); – Duluya xırda qablar qoyular, çıra qoyular (Hamamlı)
← DUQUY

(Qax) yalan. – Bircə qoraydın <görəydin> neçə duquy di:riydi

DULAĞARTI →

(Quba) biçinçilərin qollarına sarıdıqları dolaq. – Mənim dulağartılarım üydə qalıb