Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DULAĞARTI sözün mənası.

(Quba)
biçinçilərin qollarına sarıdıqları dolaq. – Mənim dulağartılarım üydə qalıb
← DULA

(Başkeçid, Borçalı, Gədəbəy, Hamamlı, Qazax, Tovuz) bax dilab. – Dula qoymax pis olmaz örüx’ ördürəndə (Gədəbəy); – Apar istəkanı duloya qoy (Başkeçid); – Pıçağı dulaya qoydum (Borçalı); – Ay usda, divarda bir dula qoy (Tovuz); – Duluya xırda qablar qoyular, çıra qoyular (Hamamlı)

DULĞU →

(Gədəbəy, Xanlar, Qazax) bax dolğa