DULAĞARTI

(Quba)
biçinçilərin qollarına sarıdıqları dolaq. – Mənim dulağartılarım üydə qalıb