Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DULĞU sözün mənası.

(Gədəbəy, Xanlar, Qazax)
bax dolğa
← DULAĞARTI

(Quba) biçinçilərin qollarına sarıdıqları dolaq. – Mənim dulağartılarım üydə qalıb

DULQU →

(Qazax, Çənbərək, Tovuz) bax dolğa. – Təkərin dulquların sal, top yeyilməsin (Tovuz)