Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DULQU sözün mənası.

(Qazax, Çənbərək, Tovuz)
bax dolğa . – Təkərin dulquların sal, top yeyilməsin (Tovuz)
← DULĞU

(Gədəbəy, Xanlar, Qazax) bax dolğa

DULUNQ →

(Qax) üskük. – Menin pis xəsyət var, dulunq olmasa tikə bilməs