Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DULUNQ sözün mənası.

(Qax)
üskük. – Menin pis xəsyət var, dulunq olmasa tikə bilməs
← DULQU

(Qazax, Çənbərək, Tovuz) bax dolğa. – Təkərin dulquların sal, top yeyilməsin (Tovuz)

DUMBA →

I (Şəki) qısaboy. – Dumba kişiydi irəhmətdıx Usuf II (Şəki) təpə. – Taxdalı dərəsi havı dumba:n dalıdı