DUMBA

I
(Şəki)
qısaboy. – Dumba kişiydi irəhmətdıx Usuf
II
(Şəki)
təpə. – Taxdalı dərəsi havı dumba:n dalıdı