Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUMBAK sözün mənası.

(Zaqatala)
kötük (odun). – Dumbakı doğra
← DUMBA

I (Şəki) qısaboy. – Dumba kişiydi irəhmətdıx Usuf II (Şəki) təpə. – Taxdalı dərəsi havı dumba:n dalıdı

DUMBUL →

(Bakı, Şamaxı) nağara