DUMBUZDAMAĞ

(Füzuli)
yumruqlamaq. – Dumbuzda, bəlkə oyana