Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DUMDUMA sözün mənası.

(Dərbənd)
sap çarxı, makara
← DUMBUZDAMAĞ

(Füzuli) yumruqlamaq. – Dumbuzda, bəlkə oyana

DUMMUR →

(Biləsuvar) yumruq