DURADOĞMA

(Qax)
bax dərədöymə . – Duradoğmanı kəmərnən oyniylər