Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DURADOĞMA sözün mənası.

(Qax)
bax dərədöymə . – Duradoğmanı kəmərnən oyniylər
← DUNUX

(Bərdə, Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Qazax, Ordubad) bax dumux (1-ci məna). – Həcərin oğlu dunuğ adamdı (Bərdə); – Yaman dunuğ adamsan (Qazax); – Dunuğun biridi, nə dinər, nə danışar, kif-kirimiççə oturuf mat-mat baxar (Gəncə); – Nə:η belə dunuğ üşəyiηiz var sizin (Gədəbəy); – Dunuğ adam heş zad başa düşmer də (Borçalı); – Dunuğ adam malbaş olu (Çənbərək)

DURADURDA →

(Cəbrayıl, Salyan) indi, hal-hazırda. – Duradurda başıma bir iş gəldi (Salyan)