DURADURDA

(Cəbrayıl, Salyan)
indi, hal-hazırda. – Duradurda başıma bir iş gəldi (Salyan)