Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində DURALĞA sözün mənası.

(Kəlbəcər)
düşərgə. – Bıra duralğadı
← DURAX

(Tovuz) sarılıq xəstəliyi (heyvanlarda)

DURATUTMAZ →

(Şəki) əsassız, yerliyersiz. – Duratutmaz danışma