Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TECAV sözün mənası.

(Zəngilan)
bax tejab . – Pilə tecavnan yaxşı bişir
← TECAN

I (Ağcabədi, Bolnisi, Gəncə, Kürdəmir, Salyan, Zəngilan) bax tejan I. – Tecanda pendir olur (Ağcabədi); – Pendiri qabaxcan duzduyuf tecana yığırıx, so:ra motala basırıx (Zəngilan); – Pendiri tecan saxlar, arvadı əri (Salyan) II (Qazax) çox yeyən, yekəqarın. – Tecan Əsgər kirvəliyi pozdu

TECƏN →

(Borçalı) bax tejan I