Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TEJAB sözün mənası.

(Qubadlı)
ipək sap hazırlamaq üçün kül ilə suyun qarışığından düzələn məhlul. – Bir az tejab qayır, pilə bişirəjiyəm
← TE:XA

(Əli Bayramlı, Gəncə) b ax teyxa. – Bırda te:xa pambığ əkmişik (Gəncə)

TEJAN →

I (Cəbrayıl) qatıq və ya süd saxlamaq üçün dəri, tuluq II (Cəbrayıl) şor III (Gədəbəy) qoca qadın döşü. – Nənəmin tejannarı da yaxşı oluf irəli ə:amlar IV (Qazax) çoxlu