Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TEJANNAMAX sözün mənası.

I
(Çənbərək)
böyümək, enlənmək; boşalmaq. – Əygımdəki çüşdal üççə gündə tejannadı
II
(Qazax)
qoyun dərisindən tejan, tuluq hazırlamaq. – Dəriyi tejannerıx, sora da içinə şor baserıx
← TEJAN

I (Cəbrayıl) qatıq və ya süd saxlamaq üçün dəri, tuluq II (Cəbrayıl) şor III (Gədəbəy) qoca qadın döşü. – Nənəmin tejannarı da yaxşı oluf irəli ə:amlar IV (Qazax) çoxlu

TEJDƏMƏX’ →

(Hamamlı) xırmanda təmizlənmiş taxılı topa şəklində bir yerə yığmaq. – Taxılı so:urdum, tejdi:f gəldim