Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TELƏMƏX’ sözün mənası.

(Kəlbəcər)

1. isinişdirmək, alışdırmaq

2. ilişdirmək. – Yetim quzunu kürə qoyuna telədim. – Fatmanı Cəfərə telədilər
← TELƏÇİ

(Kəlbəcər) heyvanın yeni doğulmuş balası öldükdə anası ölmüş başqa bir balanı ona isnişdirən adam. – Qəni kişi yaxşı teləçidi. Bizim gamuşın balası öldü, bir quzu telədi, elə isdiyidi kin, öz balası kimi

TELFİRƏNGİ →

(Salyan) nazik, ensiz. – Validə gəlininə bi də: telfirəngi üzük aparmışdı