Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğətində TELPƏX’ sözün mənası.

(Ordubad)
uzuntüklü dəridən tikilmiş papaq. – Mənim telpəyimi burya gətir
← TELMƏX’

(Şərur) saçaq, qarğıdalı saçağı. – Məkə:n də telməyi o:r

TELTƏ →

(Zəngilan) pambıq yığıldıqdan sonra qozanın arasında ilişib qalan pambıq qalığı; saçaq. – Pambı: yaxşı yığıη, üsdündə teltəsi qalmasın