Слово ABACUS в англо-азербайджанском словаре.

n (pl -ci, -ses) çötkə, sayğac

← A

A, a n (pl A’s, a’s) ingilis əlifbasının 1-ci hərfi. a 1. qeyri-müəyyənlik artikli; 2.

ABANDON →

v 1. tərk etmək; çıxıb getmək, atıb getmək; to ~ smb.