Слово ABANDONED в англо-азербайджанском словаре.

adj
1. atılmış, tərk edilmiş;
2. pozğun, əxlaqsız; ~ woman pozğun / əxlaqsız qadın

← ABANDON

v 1. tərk etmək; çıxıb getmək, atıb getmək; to ~ smb.

ABASE →

v hörmətdən salmaq; alçaltmaq; to ~ oneself özünü hörmətdən salmaq / alçaltmaq