Слово ABASH в англо-азербайджанском словаре.

v utandırmaq, pərt etmək; karıxdırmaq

← ABASEMENT

n alçaltma, hörmətdən salma

ABASHED →

adj xəcalət çəkmiş, pərt olmuş; She.