Слово ABASHMENT в англо-азербайджанском словаре.

n utanma, sıxılma, karıxma; xəcalət

← ABASHED

adj xəcalət çəkmiş, pərt olmuş; She.

ABATE →

v 1. zəiflətmək; kütləşdirmək; to ~ the pain ağrını zəiflətmək / kütləşdirmək; 2.