Слово ABBEY в англо-азербайджанском словаре.

n
1. monastır;
2. top. i. rahiblər; rahibələr

← ABATEMENT

n zəifləmə, azalma; yumşalma; ~ of a storm tufanın zəifləməsi / azalması

ABBREVİATE →

v qısaltmaq, ixtisar etmək; to ~ a story hekayəni qısaltmaq / ixtisar etmək