Слово ABBREVİATİON в англо-азербайджанском словаре.

n
1. ixtisar, qısaltma, ixtisar etmə;
2. sözün qısa / ixtisar edilmiş forması

← ABBREVİATE

v qısaltmaq, ixtisar etmək; to ~ a story hekayəni qısaltmaq / ixtisar etmək

ABBREVİATOR →

n qısaldan / ixtisar edən adam