Слово ABDİCATİON в англо-азербайджанском словаре.

n
1. əlçəkmə imtina etmə (taxt-tacdan, hakimiyyətdən);
2. üzərindən atma, üzərindən götürmə (məsuliyyəti, vəzifəni)

ABDOMEN →

n 1. anat. qarın; qarın boşluğu, 2.