Слово ABDOMİNAL в англо-азербайджанском словаре.

adj qarın; ~ murmur qarın qurultusu; ~ cavity anat. qarın boşluğu

← ABDOMEN

n 1. anat. qarın; qarın boşluğu, 2.

ABDOMİNOUS →

adj yekəqarın, yoğunqarın; kök