Слово ABERRATİON в англо-азербайджанском словаре.

n doğru yoldan azma / çıxma; azma, çaşma

← ABERRANT

adj doğru yoldan çıxmış, azmış

ABET →

v qızışdırmaq, fitləmək, təhrik / sövq etmək (bir işi görməyə); to ~ smb.