Слово ABETTOR в англо-азербайджанском словаре.

n
1. cinayət yoldaşı;
2. təhrikçi, fitnəçi

← ABETMENT

n təhrikçilik, qızışdırma

ABHOR →

v (-rr-) nifrət etmək, nifrət bəsləmək; I abhor flattery Mən yaltaqlığa nifrət edirəm