Слово HABERDASHERY в англо-азербайджанском словаре.

n
1. xırdavat, qalantereya malları;
2. qalantereya dükanı / mağazası

← HABERDASHER

n qalantereya malları satan, xırdavatçı

HABİLE →

adj məharətli, mahir, qabil, bacarıqlı