Слово HABİTABLE в англо-азербайджанском словаре.

adj yaşayış üçün yararlı; the ~ earth yer kürəsinin məskunlaşmış / adam yaşayan sahələri

← HABİT

n I 1. adət, vərdiş, rəsm, qayda; to be in the ~ of doing smth.

HABİTANT →

n I sakin